WIJKACADEMIE

Zij houden de vinger aan de pols en werken rond thematieken als opvoeding, tewerkstelling, seksualiteit, cultuur, … De wijkacademie is geen school met een vast curriculum maar een plek waar bewoners uitgenodigd worden om met elkaar in gesprek te gaan, van elkaar te leren en allianties aan te gaan met scholen en organisaties uit de buurt.

Het idee voor een wijkacademie groeide, in de nasleep van de aanslagen van Parijs, bij een paar bewoonsters uit Oud-Molenbeek. 

Zij stelden vast dat veel mensen in hun wijk angstig zijn, niet begrijpen wat er precies gebeurt, onvoldoende een stem hebben, niet weten hoe ze zich moeten verhouden tot de wereld rondom hen … Ze voelden de nood aan dialoog rond belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Hun antwoord is de wijkacademie.