Webinar: Openhartig samenleven: van polariseren naar verbinden

Het zijn verwarrende tijden: er is de coronapandemie, de klimaatverandering, toenemende polarisering, …
Iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om. De één kijkt machteloos toe, de ander trekt zich terug in haar eigen kleine bestaan, en nog een ander strijdt voor een noodzakelijke verandering.

We zitten met heel veel vragen.
Wat kunnen we doen? Wat moeten we laten? 

Te midden van deze storm gaat Waerbeke op zoek naar nieuwe perspectieven in 3 webinars.

  • Klimaatverandering: omgaan met innerlijke grenzen

  • Openhartig samenleven: van polariseren naar verbinden

  • Luwte-oases: stilte beleven in Vlaanderen

 

Info over de 3 webinars vind je hier.

Citizenne is partner bij het webinar over openhartig samenleven.

Openhartig samenleven: van polariseren naar verbinden

 

Waar mensen tegenover elkaar staan, komen ze niet makkelijk tot een gezamenlijk gedragen antwoord.
Als maatschappelijke uitdagingen ons overweldigen, groeit het risico op polarisatie.

Hoe kunnen we opnieuw vruchtbaar met elkaar in gesprek gaan?
Houden we vast aan het eigen gelijk of kunnen we openhartig luisteren en beluisterd worden?

 

Openheid groeit als vanzelf wanneer we ons bewust worden van wat ons ten diepste verbindt, zoals onze gedeelde bezorgdheid over de levensomstandigheden van onze kinderen en kleinkinderen.
Kan ieders stem aan bod komen, niet alleen de tegenstem, maar ook de afwezige stem van al wie ontgoocheld of apathisch heeft afgehaakt?

Als we in staat zijn om weerstanden, tegenstellingen en diverse opinies te verwelkomen, kunnen er misschien nieuwe antwoorden ontstaan.

 

In dit webinar willen we je inspireren om lokaal initiatieven te ontwikkelen die vanuit stilte bijdragen aan depolarisatie, sociale veerkracht en cultuurverandering. 

 

Moderatie: Fanny Matheusen van Hummus