Stadsacademie Brussel Centrum

Voor de Stadsacademie Brussel Centrum werkt Citizenne samen met Dienstencentrum Het Anker.

Samen werken we aan een zorgzame en participatieve buurt. Waar mensen zorgen voor elkaar en iedereen een plek heeft. Waar mensen elkaar ontmoeten in diversiteit, voorbij vooroordelen.

Om elkaar beter te leren kennen en (voor)oordelen in vraag te stellen trekken we naar Foyer voor de Expo 'Gewoon Vreemd Paleis'. We spelen het spel Same Same van FMDO over gelijke kansen, bezoeken het Afrikamuseum en laten Naima Charkaoui aan het woord over haar recent boek 'Racisme'.

 

Een overzicht van de activiteiten vind je in deze flyer.

Pour l'Académie de ville de Bruxelles Centre, Citizenne travaille en collaboration avec Dienstencentrum Het Anker.

Ensemble, nous nous engageons pour un quartier solidaire et participatif. La où les gens prennent soin les uns des autres et où chacun a sa place. Là où les gens se rencontrent dans la diversité, sans préjugés.

Afin de mieux nous connaître et de remettre en question les préjugés, nous visiterons l'Expo 'Gewoon Vreemd Paleis' chez Foyer et le Musée de l'Afrique . Nous jouons au jeu de FMDO 'Same Same' sur l'égalité des chances. Et nous donnons à Naima Charkaoui l'occasion de parler de son récent livre 'Racism'.

 

Consultez le flyer ici.

Omdat voorbij de vooroordelen er ons heel wat verbindt