Redelijk eigenzinnig

'Redelijk eigenzinnig', dat zijn lezingen, debatten, getuigenissen, workshops en ontmoetingen tussen academici, professionals, actieve burgers, ... die aanzetten tot kritisch nadenken over belangrijke maatschappelijke thema’s.

Ze gaan door op diverse locaties in de stad.

 

Een initiatief van V.U.B. i.s.m. Citizenne

 

KLIMAATACTIE

Elk jaar neemt Redelijk Eigenzinnig één centraal thema onder de loep. De vijfde editie (2019-2020) gaat over het thema KLIMAATACTIE. Wat zijn de voorwaarden voor efficiënt klimaatprotest en welke elementen zijn onontbeerlijk voor rechtvaardige klimaattransitie? Vier avonden verkennen we de klimaatuitdaging vanuit diverse invalshoeken.

Openingslezing 15 oktober

Lezing: het tij keren

De Nederlandse filosofe Joke Hermsen bijt de spits af met een openingslezing over Hannah Arendt en Rosa Luxemburg als houvast voor een rechtvaardige klimaattransitie.
 

Amor Mundi: de liefde voor de wereld is een levensfilosofie die zowel door Hannah Arendt als Rosa Luxemburg werd uitgedragen. De wereld kan niet zonder onze aandacht en zorg; we zullen gezamenlijk een gesprek over de wereld moeten voeren.

Dinsdag 15/10 - 18:00 - 20:00

Lezing en workshop 29 oktober

Lezing: Before the flood

De oevers van de rivier zijn van oudsher favoriete vestigingsplaatsen voor menselijke activiteit, wat uiteindelijk leidt tot de ontwikkeling van steden. Dat verandert de natuurlijke watercirculatie en de kwaliteit van het water ingrijpend, wat leidt tot overstromingen en vervuiling. Een voorbeeld daarvan is de Zenne. In deze lezing bewijzen Natacha Brion, Philippe Claeys en Bas Smets dat het streven om de natuur te domineren zich uiteindelijk tegen de gebruiker keert, terwijl de natuur op zich tal van mogelijke oplossingen biedt voor een efficiënter en duurzamer waterbeheer. Ook in Brussel.

Lezing in het Engels.

Dinsdag 29/10 - 18:00 - 20:00

Een moeraswandeling naar de Zennetuin

Het project ‘Saine-Zenne’ wil de Kleine Zenne opnieuw uitgraven, er een kwekerij bouwen van specifieke inlandse, zuiverende waterplanten en een zuiveringsbekken van drijvende planteneilanden met een klein moerasgebied aanleggen. Tijdens deze wandeling bezoeken we de Zennetuin naast de Kleine Zenne: een unieke tuin gebaseerd op de principes van permacultuur. 

Dinsdag 29/10 - 16:00 - 17:45

Lezing en workshop 19 november

Lezing: How to Inspire Climate Action

Door Sander Van der Linden. Binnenkort meer info.

Dinsdag 19/11 - 18:00 - 20:00

Workshop: Scientific Fiction (VR experience)

Binnenkort meer info.

Dinsdag 19/11

Lezing & bezoek 3 december

Anneleen Kenis - Climate change in times of the Gilets Jaunes

Toen de gilets jaunes de grootste maatschappelijke omwenteling in Frankrijk sinds mei '68 in gang zetten, kwam er een schokgolf door de milieubeweging. Plotseling was het voor iedereen duidelijk: de overgang zal rechtvaardig zijn, of niet. Tegelijkertijd onthouden klimaatbewegingen zich vaak van een politieke stellingname over issues die verdeeldheid zaaien, om de beweging breed en verenigd te houden. In deze lezing onderzoekt Anneleen Kenis de spanning tussen deze twee standpunten.

Lezing in het Engels.

Dinsdag 3/12 - 18:00 - 20:00

Bezoek: Atelier Groot Eiland

In Molenbeek werkt Atelier Groot Eiland aan een duurzamer en inclusiever Brussel.In en rond de voormalige brouwerij Belle-Vue organiseert ze opleidingen en werkervaringsprojecten waarbij de kandidaten hun talenten ontplooien in een van de ateliers: het schrijnwerkersatelier Klimop, het restaurant Bel Mundo, de broodjeszaak Bel’O, het creatieve atelier ArtiZan, de moestuin Bel Akker en biomarkt The Food Hub. Meer dan een bezoek waard.

Dinsdag 3/12 - 16:30 - 17:45

Wat studenten zeggen over Redelijk eigenzinnig