Hoe maatschappelijke kwesties bespreekbaar maken met theater?

Ben je op zoek naar een verfrissende en zeer laagdrempelige methodiek om de complexe en gevoelige thema’s radicalisering en familiaal geweld bespreekbaar te maken binnen jouw organisatie? Dan is het Forumtheater iets voor jou.

Wat

Het Forumtheater is een vorm van participatief theater en vertrekt van een aantal korte, vooraf uitgewerkte scènes over het thema. Vervolgens zoeken toeschouwers en acteurs samen naar alternatieven. Want bij forumtheater mag het publiek zich bemoeien met de voorstelling. Graag zelfs!

Al dialogerend wordt er gezocht naar oplossingen voor deze ongewenste situaties en naar mogelijke alternatieven. Het Forumtheater nodigt niet alleen uit tot kritisch nadenken. Het laat ook zien dat verandering mogelijk is.

 

Uit het juryverslag

Het Brusselse Forumtheater Radicalisering kreeg de Ultima 2016 Amateurkunsten.

Het Forumtheater Radicalisering slaagt erin om maatschappelijke onderwerpen op het scherpst van de snee op een creatieve, uitdagende en inspirerende manier bespreekbaar te maken. Dat dit gebeurt door vrouwen met een migratieachtergrond, die dicht bij de problematiek staan (soms zelfs persoonlijk betrokken zijn) is des te bewonderenswaardiger.

Praktische info

Het Forumtheater kan geboekt worden door elke organisatie – groot of klein – en in elke setting. We spelen zonder kostuums, teksten en podium. Een voorstelling duurt max. 2uur.
Contact: Najila Aloui, Educatief Medewerker, 0478 877 319 , erikaatcitizenne.benajilaatcitizenne.be (.)

Forumtheater radicalisering

Forumtheater familiaal geweld