D-DAY Empathie

GEZOCHT! Mensen die actief willen bijdragen aan een empathisch Brussel.

Een dag helemaal in het teken van empathie met op het programma een pak interventies in de stad: dat is D-day Empathie op 7/12/2019.

Check de activiteiten en interventies onderaan.

 

Met interventies in de stad richten we ons heel bewust naar de nietsvermoedende Brusselse passant. Om hem/haar een unieke, niet alledaagse belevenis te bieden waarin verbinding, contact en begrip centraal staan.

En daar heeft Citizenne jou voor nodig.

Ben je een luisterend oor? Sluit je aan bij de 'free listeners' die vol aandacht en met oprechte interesse zullen luisteren naar mensen in de Kliniek Sint-Jan.

Heb je creatieve genen? Bedenk samen met Julie Verhulst positieve boodschappen voor een warm Brussel.

Zin in een experiment? Word begeleider van het Eye Contact Experiment.
 

Citizenne voorziet een spoedcursus waar nodig en 's avonds trakteren we iedereen die deelneemt op heerlijk hapjes en een drankje tijdens een slotfeest in Bel Mundo.
Heb jij zin om mee te doen en wil je actief bijdragen aan een meer empathisch Brussel? Het kost je slechts een halve dag en zal je meer dan voldoening geven.

Laat weten dat je meedoet aan erikaatcitizenne.be of benedicteatcitizenne.be. Zij bekijken dan samen met jou welke interventie best bij je past.
Zelf al een kijkje nemen? Check alle activiteiten hieronder.

Une journée entièrement consacrée à l'empathie, avec toute une série d'interventions dans la ville : c'est le D-day Empathie le 7/12/2019.

 

Ce faisant, nous nous concentrons délibérément sur les passants de Bruxelles qui ne se doutent de rien. Pour lui offrir une expérience unique, et non quotidienne, dans laquelle la connexion, le contact et la compréhension sont essentiels.

 

Et on a besoin de toi pour ça.

Avez-vous des gènes créatifs ? Avec Julie Verhulst, imaginez des messages positifs pour un Bruxelles chaleureux.

Êtes-vous plus à l'écoute ? Rejoignez les 'free listeners' qui écouteront avec attention et intérêt les gens de la clinique Sint-Jean.

Envie d'une expérimentation? Citizenne cherche des personnes pour guider l'expérience Eye Contact.

 

Nous offrons un cours acceleré si nécessaire et le soir nous offrons à tous ceux qui participent des collations et un verre pendant une fête de clôture à Bel Mundo.
 

Voulez-vous participer et voulez-vous contribuer activement à une Bruxelles plus empathique ? Cela ne vous prendra qu'une demi-journée et cela vous donnera plus que de la satisfaction.
Faites-nous savoir que vous participez à erikaatcitizenne.be ou Benedicteatcitizenne.be.

 

Avec vous, ils examineront quelle intervention vous convient le mieux.  Ou jeter déjà un coup d'oeil ci-dessous.

za 07 dec 2019